چین قانون امنیتی مناقشه‌برانگیز علیه هنگ‌کنگ را تصویب کرد

بی بی سی دریافته است که چین قانون جنجالی را که احاطه امنیتی و سیاسی پکن بر هنگ کنگ را افزایش می دهد، به تصویب رسانده است.

خبرهای داغ

تازه ها