هشدار در مورد خطر قحطی بزرگ در سوریه

سازمان ملل می‌گوید بحران کمبود غذا در سوریه به سطحی بی سابقه در ۹ سال گذشته رسیده است. بر اساس برآورد برنامه غذای سازمان ملل، تعداد کسانی که در سوریه به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند، به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.

خبرهای داغ

تازه ها