روسیه نشت رادیواکتیو از نیروگاه هایش را رد کرد

روسیه می گوید افزایش سطح ذرات رادیواکتیو که در کشورهای منطقه اسکاندیناوی گزارش شده، ارتباطی با این کشور ندارد. سازمان های نظارت بر انرژی اتمی در فنلاند، نروژ و سوئد هفته گذشته از افزایش تشعشعات رادیوکتیو در این کشورها خبر داده بودند. بر اساس این گزارش ها، میزان ذات رادیواکتیو در اتمسفر این کشورها افزایش یافته ولی هنوز به حد خطرناک نرسیده است.

خبرهای داغ

تازه ها