نیاز به یک میلیون میلیارد تومان منابع مالی برای 'رشد اقتصادی مطلوب' در ایران

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد ایران از نیاز یک میلیون میلیارد تومان برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب در ایران خبر داده است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، در نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی ایران ۷/۶- درصد بود.

خبرهای داغ

تازه ها