ویروس کرونا: وزیر ایتالیایی هدف توهین جنسیتی قرار گرفت

در پی بیش از دو ماه قرنطینه خانگی در ایتالیا، صحنه سیاسی این کشور با حملات لفظی و توهین جنسیتی علیه لوچیا آزولینا، وزیر آموزش و پرورش و قرار گرفتن او تحت حفاظت پلیس دستخوش تنش شده است.

خبرهای داغ

تازه ها