موجود عجیبی که در رشتخوار ایران دیده شد چه بود؟

دو هفته پیش، خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از مشاهده یک موجود عجیب در شهر رشتخوار در نزدیکی خواف در استان خراسان رضوی ایران خبر داد و به نقل از مقام های اداره محیط زیست این شهر نوشت که این موجود که با ظاهری عجیب و غریب توجه اهالی را به خود جلب کرده بوده «یک خرچنگ نعل اسبی» بوده است. خبری که چند روز بعد از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست این کشور رد شد.

خبرهای داغ

تازه ها