نقش اسلام در سرنوشت رومیناها

در مواردی همچون قتل رومینا، قوانین جمهوری اسلامی ایران هم، برگرفته از آموزه‌های اسلامی، پدر را صاحب خون فرزند برمی‌شمارد و معاف از مجازات معمول. آیا اعتقادات و آموزه‌های مذهبی در رویدادهایی همچون قتل رومینا به‌دست پدرش نقشی دارد؟ در این برنامه به این پرسش محوری می‌پردازیم.

خبرهای داغ

تازه ها