پیامدهای کرونا؛ «خشونت‌های خانگی به‌شکل هراس‌انگیزی رو به افزایش است»

دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید با شیوع ویروس کرونای جدید و تبدیل‌شدن آن به یک همه‌گیری جهانی، خشونت‌های خانگی، به‌ویژه علیه دختران و زنان، «به‌شکل هراس‌انگیزی رو به افزایش گذاشته است».

خبرهای داغ

تازه ها