کرونا در آلمان؛ چرا شمار مبتلایان با آمار قربانیان همخوانی ندارد؟

دولت آلمان تعهدی را که سالیان طولانی به آن پایبند بود زیرپا گذاشت تا بتواند بزرگترین بسته نجات اقتصادی تاریخ معاصر این کشور را تصویب کند.

خبرهای داغ

تازه ها