بحران کرونا؛ ورود ارتش رومانی به کارزار و تشدید شرایط اضطراری در اوکراین

در گزارش زیر وضعیت کشورهایی که رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در آنجا برنامه پخش می‌کند به جز ایران، بررسی شده است.

خبرهای داغ

تازه ها