سخنگوی دولت: سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع خواهد بود

از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه گفت سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع خواهد شد و با تخلف ازاین دستور «برخورد خواهدشد».

خبرهای داغ

تازه ها