تفاوت چشم‌گیر ارقام در دو کانون شیوع ویروس کرونا؛ چرا؟

کره جنوبی و ایتالیا، یکی در آسیا و دیگری در اروپا، از مراکز شیوع ویروس کرونای جدید پس از چین بودند، و هر دو آماری منتشر کرده‌اند که در شرایط فعلی شاید بتوان تا حدی به درستی و جزئیات آن‌ها اتکا کرد. اما این ارقام تفاوت‌های چشم‌گیری با هم دارند. چرا؟

خبرهای داغ

تازه ها