هشدار مدیرکل سازمان جهانی بهداشت در مورد پیامدهای اجتماعی و انسانی کروناویروس

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت بار دیگر تاکید کرده است برای مقابله با شیوع ویروس کرونای جدید در جهان، «باید به دانش تکیه کرد» و گفته «بزرگ‌ترین دشمن ما، نه خود ویروس، که نفرت و انگ‌ زدن به دیگران است».

خبرهای داغ

تازه ها