تأیید حذف مطالب منفی مربوط به روسیه از کتاب درسی در ایران

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ایران با تایید حذف بخشی از محتوای یکی از کتاب‌های درسی که درباره روسیه بوده، گفته است این اقدام برای «تطهیر روسیه» نبوده است.

خبرهای داغ

تازه ها