شکایت علیه رئیس دانشگاه هندی به خاطر آزمایش قاعدگی دختران دانشجو

علیه رئیس یک دانشگاه هندی در گجرات به خاطر مجبور کردن دختران دانشجو به برهنه شدن شکایت شده است. این دانشگاه زیر نظر یک فرقه متعصب هندو اداره می شود و سرپرست خوابگاه آن به دانشجویان دستور داد تا برای اثبات نبودن در عادت ماهانه در دستشویی لخت و بازدید شوند.

خبرهای داغ

تازه ها