سایه سنگین «افول غرب» بر کنفرانس امنیتی مونیخ

چهار گوشه جهان امروز ما، درگیر چالش‌های چندلایه و پیچیده است؛ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نبردهایی متعدد از جمله در یمن،‌ سوریه و لیبی در جریان است. بحران آب‌و‌هوا این روزها مرز نمی‌شناسد و روزی نیست که صحبت از راهکارها و موانع در این زمینه بحث یکی از محافل فکری نباشد.

خبرهای داغ

تازه ها