مرزبانی آمریکا 'کمی ذوق‌زدگی' در برخورد با ایرانی‌تبارها را پذیرفت

سرپرست اداره گمرکات و مرزبانی آمریکا، در اقدامی کم‌سابقه، پذیرفته آنچه که در مرز این کشور با کانادا روی داده "کمی ذوق و شوق زیادی" برای اجرای دستورات بوده است. اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا، می‌گوید که این اظهارات کافی نیست و اداره مرزبانی آمریکا با صحبت از "ذوق و شوق زیادی" به مردم نشانی اشتباه می‌دهد.

خبرهای داغ

تازه ها