فرودگاه میتیگا طرابلس در پی شليک موشک تعطيل شد

به گفته مقامات فرودگاه ميتيگا، تنها فرودگاه فعال در طرابلس پايتخت ليبی، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن در پی شليک چند موشک به سوی آن که باعث بروز هرج و مرج و هراس مسافران شد اين فرودگاه تعطيل شده است.

خبرهای داغ

تازه ها