تغییرات کابینه بریتانیا؛ وزیر دارایی استعفا کرد

همزمان با تغییر چند چهره در کابینه بریتانیا از طرف بوریس جانسون، ساجد جاوید، وزیر دارایی بریتانیا از مقام خود استعفا کرد. استعفای آقای جاوید پس از آن انجام شد که او حاضر نشد مطابق دستور، تیم مشاوران خود را اخراج کند.

خبرهای داغ

تازه ها